Aug
17
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
17
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
18
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
18
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
19
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
19
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
20
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
20
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
21
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
21
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
22
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
22
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
23
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
23
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
24
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
24
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
25
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
25
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
26
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
26
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
27
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
27
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
28
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
28
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
29
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
29
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
30
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
30
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
31
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
31
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
01
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
01
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
02
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
02
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
03
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
03
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
04
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
04
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
05
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
05
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
06
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
06
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
07
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
07
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
08
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
08
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
09
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
09
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
10
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
10
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
11
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
11
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
12
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
12
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
13
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
13
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
14
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
14
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
15
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
15
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
16
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
16
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
17
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
17
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
18
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
18
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
19
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
19
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
20
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
20
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
21
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
21
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
22
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
22
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
23
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
23
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
24
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
24
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
25
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
25
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
26
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
26
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
27
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
27
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
28
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
28
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
29
Sat

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
29
Sat

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
30
Sun

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
30
Sun

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
01
Mon

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
01
Mon

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
02
Tue

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
02
Tue

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
03
Wed

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
03
Wed

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
04
Thu

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
04
Thu

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
05
Fri

Vegas! The Show

07:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Oct
05
Fri

Vegas! The Show

09:00 PM Saxe Theater - Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Artists: