May
26
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

May
27
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

May
28
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

May
29
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

May
30
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

May
31
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
01
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
02
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
03
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
04
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
05
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
06
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
07
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
08
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
09
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
10
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
11
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
12
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
13
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
14
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
15
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
16
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
17
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
18
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
19
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
20
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
21
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
22
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
23
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
24
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
25
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
26
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
27
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
28
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
29
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jun
30
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
01
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
02
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
03
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
04
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
05
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
06
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
07
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
08
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
09
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
10
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
11
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
12
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
13
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
14
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
15
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
16
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
17
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
18
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
19
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
20
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
21
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
22
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
23
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
24
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
25
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
26
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
27
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
28
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
29
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
30
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Jul
31
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
01
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
02
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
03
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
04
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
05
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
06
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
07
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
08
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
09
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
10
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
11
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
12
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
13
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
14
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
15
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
16
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
17
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
18
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
19
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
20
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
21
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
22
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
23
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
24
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
25
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
26
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
27
Mon

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
28
Tue

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
29
Wed

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
30
Thu

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Aug
31
Fri

Crazy Girls

09:30 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
01
Sat

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Sep
02
Sun

Crazy Girls

09:00 PM Sin City at Planet Hollywood Resort & Casino - Las Vegas, Nevada

Artists: